Yhdistys

Hahkija ry on perustettu Iitissä vuoden 2010 lopussa. Sääntöihin on kirjattu mm:

- - -
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, vaalia, elävöittää ja edistää toimialueensa ja sen lähikuntien asukkaiden ruoka- ja käsityö- ja kädentaitokulttuureita sekä perinteistä käsityöläisyyttä ja kulttuuriperintöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ruoka-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, jäsenmatkoja sekä retkiä. Yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tekee aloitteita eri viranomaisille ja hallinnoi hankkeita.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa yhdistyksen käyttöön sopivaa välineistöä ja järjestää huvi- ja harrastustilaisuuksia. Yhdistys voi tehdä tarkoitustaan edistävää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia kursseja ja muita tilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.


Hallituksen kokoonpano 2024:

Marjo Tuominen, puheenjohtaja
Taru Katainen, vpj
Tuula Heino, sihteeri
Eija Meder, rahastonhoitaja
Päivi Hutri

sähköposti:
hahkija ät gmail.com

facebook:
https://www.facebook.com/hahkijary